Vi kan bistå …..

Tjenester

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling og strategiprosesser handler om å skaffe tilstrekkelig informasjon om nåsituasjon og utviklingstrender og på dette grunnlag utarbeide planer og handlingsplaner for å oppnå definerte og klare mål. Synergia bistår med disse oppgavene samt til implementering av handlingsplanene.

Styrearbeid og nettverking

Synergia har lang erfaring med styrearbeid, og har et bredt og allsidig nettverk både innenfor det offentlige virkemiddelapparatet, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner og ikke minst innen finans sektoren og næringslivet. Synergia bistår sine oppdragsgivere med å komme i kontakt med de rette personene og medvirker til at det knyttes kontakter som kan være av interesse for virksomheten.

Internasjonalisering

Synergias kan være brohode for internasjonale selskaper som ønsker å komme inn på det norske markedet. Det kan være i form av markedsanalyse, partnersøk og stedlig representant som over tid kan utvikle seg til permanent etablering – alt etter oppdragsgiver ambisjoner og markedsutvikling. Med Synergias mange årlige erfaring, markedskunnskap og nettverk vil muligheten for å lykkes være stor.

Nyskaping

Synergia bistår med utarbeidelse av forretningsplan, gjennomføring av undersøkelser, registrering av aksjeselskap, etablere kontakt med bank, regnskapsfører og revisor, rekruttere styremedlemmer, finne samarbeidspartnere og investorer. I noen tilfeller går Synergia også inn med eierposisjoner i nyetableringer – enten i form av kapital og/eller arbeidsinnsats.

Økonomi og finansiering

Synergia har lang erfaring innen området økonomi og finans bl.a. som finansdirektør, økonomisjef og regnskapsfører, samt mange års arbeid som bedriftsrådgiver innen dette fagfeltet. Synergia bistår med blant annet lønnsomhetsforbedringer, investeringsanalyser, verdsettelser, Due Diligence, finansiering og økonomistyring. Synergia har et stort nettverk å trekke på mot privat kapital, banker og offentlige institusjoner.

Management for hire

Til tider kan det være både nyttig og påkrevet at virksomheten setter inn eksterne ressurser for å avhjelpe manglende kapasitet og kompetanse i forbindelse med vekst, ekspansjon eller omstilling. Synergia har kompetanse og erfaring fra denne typen engasjement og kan gå inne i ulike funksjoner i en tidsbegrenset periode.

Om Synergia

Synergia ble etablert i 1988, da som Rogaland Næringstjeneste. Forretningsideen var, som nå, etableringstjenester og strategisk rådgivning. I 1998 ble det foretatt en EBO (Employee Buy Out), samtidig som navnet ble Synergia. Selskapet flyttet som første leietaker til Kunnskapsparken (nå Innovasjonspark Stavanger). Tor K Eskeland har nylig kjøpt ut tidligere partnere og er inntil videre ene-eier av selskapet.

Synergia driver konsulentvirksomhet innenfor bedrifts- og næringsutvikling, kjøp og salg av bedrifter, investeringer i andre selskaper og i dertil naturlig hørende virksomheter med hovedfokus på iverksettere og SMB’s.

Synergia er privateiet som er avhengig av å lykkes sammen med sine oppdragsgivere.

Synergia vil alltid være på samme side som oppdragsgiver!

Partner

Tor K. Eskeland

Etter at øvrige partnere i 2018 ble kjøpt ut, er Tor K Eskeland for tiden eneste partner i Synergia.
Synergia har dog et bredt nettverk av meget kompetente samarbeidspartnere med spisskompetanse på de fleste relaterte områder – ekspertise som det spilles på når og hvis det er aktuelt.

Erfaring: Lang erfaring fra ledelse, styrearbeid og rådgivning.

Hovedområder: Strategi- og forretningsutvikling, «corporate finance», markedsføring og
internasjonalisering, nyskaping, styrearbeid, «management for hire»

Bransjer:
 Olje & gass (leverandørindustrien), fornybar energi, mekanisk industri, transport,
internasjonalisering

Tor K. Eskeland

About Synergia

Synergia AS is an independent private company located in Innovasjonsparken Stavanger, with history back to 1988.

Synergia offers management consulting services within

  • Business development
  • Innovation activities
  • Board services and Networking
  • Financial controls
  • Assistance for international penetration into the Norwegian market
  • Management for hire

Education from the US and long experience particularly within the Oil and gas sector, Renewables, Mechanical industry and Internationalization make Synergia the preferable partner.